Föreläsningar & kurser

Våga möta dina känslor. Konsten att vara hållbar i en föränderlig värld.

Karin Hägglund är en av Sveriges mest meriterade utövare av karate. Med fem svenska guld och tre nordiska mästerskapsguld vet hon vad som krävs för att nå den absoluta toppen. Men i en sport som kräver extremt mentalt fokus, fysisk styrka och en ständig strävan efter perfektion pendlar känslorna. Från hopp och eufori till ångest och förtvivlan. Som tävlande och senare landslagscoach i karate är Karin van att hantera och dra fördel av alla de känslor som dyker upp i perioder av hård träning, tuffa tävlingar och i de avgörande ögonblicken i livet.

Karin föreläser om hur du kan lära dig möta dina känslor och hitta din inre drivkraft för att bli hållbar genom livet. Vi är alla utrustade för att uppleva en mängd känslor, sinnestillstånd och emotionella reaktioner. I en värld då vi hela tiden förväntas prestera, trots en allt tuffare konkurrens, behöver vi verktyg för att kunna ta hand om våra upplevelser, såväl positiva som negativa för att vara hållbara på livets berg- och dalbana.

Karin använder sina erfarenheter som f.d. elitidrottare & landslagscoach i karate, processledare inom hälsofrämjande arbete och forskningsassistent inom hållbart ledarskap. Hon skräddarsyr varje föreläsning och delar med sig av egna erfarenheter och de utmaningar hon ställts inför i livet. Bland annat berättar hon genuint och naket om hur hon med hjälp av hennes nyfikenhet på vad det är som får oss att må bra kunde hantera bortgången av sin man.

Karin fängslar och berör med sin klokhet, genuina berättelser och en dos humor där huvudnycklarna är:

  • möta och hantera känslor på livets berg-och dalbana med hjälp av självreflektion
  • aktiva beslut för att vända motgång till framgång
  • self-compassion (självmedkänsla); att behandla sig själv som sin bästa vän och hur det ökar vår motivation.

Kurs

Acceptance Commitment Training (ACT), som sammanfattningsvis handlar om två saker:

1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet.

2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

ACT utgår ifrån att tankar och känslor inte i sig är farliga eller negativa, utan att det är vårt förhållningssätt till tankar och känslor som kan skapa problem i livet. Målet med ACT är inte, som i mer traditionell KBT, att minska antalet negativa tankar eller att tänka mer balanserade eller positiva tankar, utan att istället öva upp förmågan att se att tankar är tankar. Genom olika övningar och tekniker kan vi skapa det man inom ACT kallar psykologisk flexibilitet. Psykologisk flexibilitet är förmågan att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och att agera i linje med sina livsvärden. Livsvärden är en central del i ACT och handlar om det som du innerst inne vill leva efter, din livsfilosofi. Resultat i vetenskapligt publicerade studier visar att kursen bland annat minskar stress, depressivitet, ångest och främjar psykisk hälsa.

Kursen består av fyra träffar över åtta veckor och gruppstorlek kan variera mellan åtta till 20 stycken.

Sagt efter kursen:

”Jättebra att öva hemma direkt och även övningar i grupp tillsammans”

”Känner att jag har mycket nytta av acceptans tänket vs kämpa emot”

Om du vill läsa mer om ACT, klicka här för att komma till livskompass.se

Genom att våga att möta alla våra känslor kan vi bli starkare och mer hållbara på livets berg- och dalbana.