Amor Fati

Vad innebär Amor Fati by Karin?

Amor Fati är ett latinskt uttryck som betyder kärleken till ödet. Jag var först provocerad av uttrycket, men det fastnade hos mig. Att jag har ett öde innebär inte att mitt liv är förutbestämt, men att saker kan hända mig och drabba mig.

Amor Fati kan innebära att vi accepterar vår utsatthet inför ett oförutsägbart öde och ser den utsattheten som en nödvändig del av ett verkligt liv. Det betyder inte att vi inte ska försöka förbättra eller förändra det vi kan till det bättre. Men, mitt liv med alla dess detaljer – vill jag leva det igen?

I ljuset av den frågan blir all vår tid, alla våra tankar och alla våra förhållningssätt till andra människor och oss själva viktiga.